Bekeer je

Bekeer je!!

Dat is de boodschap, die gebracht werd aan de Assyriërs in Nineve, door de profeet Jona. Het zag er niet best uit met de stad, want God wilde de stad oordelen als ze zich niet zouden bekeren en spijt zouden hebben van al hun boosheid en geweld.
Het bijzondere is dat de koning naar de boodschap luisterde en er gehoor aan gaf. De hele stad mocht niets eten of drinken en moest in rouw gaan en tot God roepen zodat dit oordeel aan hen voorbij zou gaan.
God zag hun berouw en veroordeelde de stad niet.

Bekeer je!!

Enkele honderden jaren later kwam diezelfde boodschap in Jeruzalem en werd door de discipelen van Jezus gebracht bij de leiders van het volk van Israël. Deze leiders werden kwaad; ze voelden zich juist geweldig goed en vroom. Ze waren zo kwaad dat ze de discipelen in de gevangenis zetten.
God zag het en oordeelde jaren later de stad Jeruzalem met een volkomen vernietiging door de Romeinen.

Bekeer je!!
Ook nu wordt die boodschap nog gebracht en ben jij degene die hem ontvangt. Je kan deze boodschap naast je neerleggen en je eraan ergeren of er geen geloof aan hechten, zoals de Joodse leiders deden of je kan er naar luisteren en je realiseren dat de boodschap waar is en je van jezelf beseft, dat het helemaal niet zo goed gaat in je leven.
Het is goed om je leven eens door te nemen en je af te vragen hoe God over jou zou denken. Je moet daarbij beseffen dat God niet alleen ziet wat je doet en hoort wat je zegt, maar ook al je gedachten kent. (Psalm 139 : 2) God zal éénmaal iedereen oordelen en het oordeel is afhankelijk van de keuze, die je nu in dit leven doet.
Als je ziet dat je leven in het licht van God een grote puinhoop is; begin dan een nieuw leven samen met God door je te bekeren. Aanvaard dan ook Jezus als Heer in je leven en je zal behouden zijn voor het oordeel (Hand. 16:31); net zoals Ninevé. Hoe je dat doet kan je lezen in “Wat is bekering?”.