Bestaat God?

Het is een vraag die veel mensen zich stellen. Toch zou je als je om je heen kijkt toch zelf de conclusie kunnen trekken, dat er “iets” zou moeten bestaan dat alles bestuurt en ook gemaakt heeft. In het algemeen willen mensen alleen maar aan God denken als het niet gaat zoals ze zelf wensen en dan is het in de trant van “als God bestaat en liefde is”. Dat God liefde is blijkt al uit het feit dat Hij niemand direct straft op zijn overtredingen tegenover Gods wet en geduldig is met alle mensen en niet wil dat iemand verloren gaat. Zie verder “Wat is bekering” 


Als je met de vraag blijft zitten of God werkelijk bestaat dan is het mogelijk zinvol om onderstaand betoog te lezen en de verschillende indirecte bewijzen tot je te laten doordringen. 


Causatie. God biedt de beste verklaring voor het bestaan van het universum en alles wat zich daarin bevindt (de alternatieve theorie stelt dat “niets” explodeerde en dat dat resulteerde in alles wat we om ons heen zien). 


Orde. God biedt de beste verklaring voor abstracte noties, zoals getallen, mathematische formules, chemische processen en natuurwetten (de alternatieve theorie stelt dat de chaotische eerste elementen zichzelf tot complexe informatiesystemen rangschikten). 


Ontwerp. God biedt de beste verklaring voor de absolute complexiteit die inherent is aan de kosmologische, stellaire, planetaire, chemische en biologische systemen (de alternatieve theorie stelt dat willekeurig toeval een schijnbaar ontwerp ontwikkelde) 


Gecodeerde Instructies. God biedt de beste verklaring voor de digitale DNA-code die zich in al het leven op aarde bevindt en dit controleert (de alternatieve theorie stelt dat complexe codes, zoals de binaire codes waarmee computers werken, plotsklaps zonder enige vorm van programmeren, testen en ‘debuggen’ tot ontstaan kunnen komen). 


Onreduceerbare Complexiteit. God biedt de beste verklaring voor volledig functionerende biologische organismen, systemen en subsystemen die niet door middel van geleidelijke evolutionaire processen zouden kunnen ontstaan zonder al op een lager evolutionair niveau volledig op te houden met functioneren (de alternatieve theorie stelt dat biologische systemen enorme, onzichtbare sprongen namen van eenvoud tot complexiteit zonder een gericht proces of vooruitziende instructies). 


Dualiteit. God biedt de beste verklaring voor de afzonderlijke menselijke functies van brein en bewustzijn (materie en verstand) (de alternatieve theorie is het monisme – alleen materie bestaat en het menselijk brein lijkt slechts een afzonderlijke onderbewuste capaciteit te hebben). 


Moraliteit. God biedt de beste verklaring voor het bestaan van liefde, emotie, altruïsme en inherente morele/ethische waarden over de hele wereld (de alternatieve theorie stelt dat door middel van ongeleide materialistische processen een hoger menselijk bewustzijn is geëvolueerd). Bestaat God? – Een Wetenschappelijke Conclusie


Als het aankomt op de vraag “Bestaat God?”, dan bestaan er slechts twee wetenschappelijke wereldbeelden – Iets/Iemand deed het of het gebeurde vanzelf. Of het nu het begin van de kosmos is of het begin van het leven, het begin van de mensheid of het begin van het verstand, ofwel er is Iets/Iemand verantwoordelijk voor dit alles ofwel dit alles is verantwoordelijk voor zichzelf.“Bestaat God??” Is dit überhaupt een vraagstuk voor de wetenschap?


Het lijkt feitelijk een zaak voor de forensische wetenschappen te zijn, omdat we de geboorte van het universum of de vorming van het eerste leven niet in een laboratorium kunnen nabootsen. Daarom verzamelen we het waarneembare bewijs in onze wereld en passen we onze forensische onderzoekstalenten toe om de collectieve betekenis ervan te analyseren. Uiteindelijk moeten we allemaal het bewijs voor onszelf verzamelen en onderzoeken. Of dit nu verwoord wordt als een wetenschappelijk onderzoek of als een puur religieus/moreel/filosofisch vertrouwen, het is uiteindelijk geen vraagstuk voor het laboratorium. Het is een persoonlijke, onderzoekende beslissing die ieder van ons zal moeten nemen.Wanneer je er klaar voor bent om de vraag “Bestaat God?” te stellen, dan zijn hier enkele observaties om te overwegen in je zoektocht naar een objectief antwoord: Ontdekkingen in de astronomie hebben aangetoond dat er geen twijfel mogelijk is dat het universum feitelijk een begin had. Er bestond een enkel scheppingsmoment. Vooruitgangen in de moleculaire biologie hebben uitgestrekte hoeveelheden informatie onthuld die in elke levende cel zijn gecodeerd, en moleculaire biologen hebben op het moleculaire niveau vele duizenden fraai ontworpen machines ontdekt. Informatie vereist een intelligentie en ontwerp vereist een ontwerper. Bio-chemici en wiskundigen hebben de kans berekend dat het leven op natuurlijke wijze via niet-intelligente processen zou ontstaan. Deze kans is waanzinnig klein. Wetenschappers weten feitelijk nog niet eens zeker of leven wel op natuurlijke wijze via niet-intelligente processen kan evolueren.


Als het leven niet door toeval ontstond, hoe ontstond het dan wel? Er bestaat orde in het universum vanwege de natuurwetten. Waar kwamen deze wetten vandaan en welk doel dienen zij? Filosofen zijn het er over eens dat een bovennatuurlijke Wetgever de enige plausibele verklaring is voor een objectieve morele standaard. Welnu, vraag jezelf eens af of je in goed en fout gelooft en waarom. Wie gaf je je geweten? Waarom bestaat het? Mensen van elk ras, geloofsovertuiging, huidskleur, en cultuur, zowel mannen als vrouwen, jong en oud, wijs en dom, van de opgeleiden tot de onwetenden, beweren dat zij persoonlijk iets bovennatuurlijks hebben ervaren. Wat worden we dan verondersteld te doen met deze talrijke meldingen van goddelijke genezing, profetische onthullingen, verhoorde gebeden, en andere miraculeuze fenomenen? Onwetendheid en voorstellingsvermogen kunnen hierin weliswaar een rol spelen, maar is er wellicht iets meer? 


Dit gedeelte is overgenomen van de site “all about creation”; zie verder de site www.allaboutphilosophy.org


Goddelijke genezingen zijn er vandaag ook nog zie: www.ecderivier.nl/Genezing en www.levensstroom.nl.


Lezingen over genezing: www.willemouweneel.nl.

——————————————————————————————————————