Eenzaamheid

Eenzaamheid.
Stel u eens voor dat u ergens bent, maar niemand ziet u schijnbaar. Niemand begint een praatje met u of groet u hartelijk. In zoín omgeving zou je niet lang willen blijven. Je wilt wel weg, maar misschien kan je niet omdat je in die omgeving woont met veel mensen om je heen die allemaal hun eigen interesses hebben, maar geen belangstelling hebben voor hun buren of ouderen die vlak bij hen wonen.
Zo leven erg veel mensen in Nederland. We spreken van een overbevolkt land, maar ondanks dat er veel mensen wonen is er veel eenzaamheid. Mensen ervaren maar weinig echte belangstelling en liefde. Dat geldt voor ouderen die in eenzaamheid hun laatste dagen slijten, maar geldt even veel voor jongeren, die door hun ouders niet begrepen worden of iets hebben meegemaakt wat ze aan niemand kunnen vertellen. Zij zijn eenzaam en weten niet hoe ze verder moeten leven; zij zien geen uitweg. Ook mensen die altijd hard gewerkt hebben en plotseling worden ontslagen of met pensioen gaan, ervaren dat ze er niet meer bij horen en ondervinden binnen korte tijd, dat velen niet meer aan hen denken. Ook dat veroorzaakt gevoelens van eenzaamheid.
Men ziet geen licht meer en geen uitkomst in hun situatie.

Wat is het dan fijn dat er Eťn is die je wel ziet en je begrijpt. Hij was zelf ook veel alleen en werd door de mensen niet begrepen en uiteindelijk door de mensen ter dood veroordeeld. Dat is Jezus en die begrijpt je en Hij heeft altijd tijd en aandacht voor je en wil dat graag geven. Eťn die je uitzichtloze bestaan wil veranderen. In de Bijbel staat dat allen die Hem zoeken, Hem zullen vinden. Hij is niet een God die ver weg is, maar een God die heel dicht bij je wil zijn. Daarom zoek Hem terwijl Hij te vinden is. Hoe doe je dat?
Eenvoudig in gebed gaan. Dat wil zeggen in je hart vragen aan Jezus of Hij in je wilt gaan wonen. Misschien zijn er zaken die het tegenhouden dat Hij bij je kan wonen. Dat zijn de zonden, die elk mens doet; maar Jezus heeft er voor gezorgd dat die kunnen worden weggedaan. Zonden brengen scheiding tussen God en mens; en Jezus heeft op het kruis geleden voor de zonden van alle mensen en dus bij God betaald voor die zonden. Als je dat gelooft dan mag je allereerst God om vergeving vragen en Jezus danken in je hart dat Hij op het kruis heeft willen betalen, zodat God nu bij je kan zijn en je nooit meer eenzaam hoeft te zijn. (Zie verder Bekering)

————————————————————————————————————-