Geschiedenis

De stichting brengt de boodschap van het evangelie d.m.v. het plaatsen van affiches bij stations of zoals u hier op de foto ziet bij de bushaltes. Wanneer mensen wachten voor het openbaar vervoer hebben ze vaak de tijd om even iets te lezen en mogelijk denken ze dan na over de tekst die ze hebben gelezen.

 

Een bushalte

 

Vanaf 1972 werden er affiches bij de stations geplaatst en vanaf 1977 waren de evangelie boodschappen ook bij de bushaltes aanwezig. Helaas is dit bij de bushaltes in de vertrektijdenkastjes niet meer mogelijk, maar wordt nu ook via internet de boodschap gebracht en gelezen en worden er nu grote affiches in abri's van de bussen geplaatst. De mensen reageren op de boodschap via brief, telefoon en e-mail.

 

Via diverse media (o.a. EO, de Uitdaging, Het Reformatorisch Dagblad, Het Nederlandsch Dagblad en diverse regionale omroepen) is in het verleden bekendheid gegeven aan deze vorm van evangeliseren.

Doel

Het doel van de stichting is alle mensen bekend te maken met het evangelie door middel van affiches en internet. Wij willen daardoor bekend maken wie Jezus is en wat Hij heeft gedaan en dat het van levensbelang is voor iedereen om Hem te leren kennen als zijn/haar persoonlijke redder.

 

Personen, die nog geen Bijbel hebben kunnen er één gratis krijgen na betaling van de verzendkosten. Op deze manier hebben veel mensen het evangelie gehoord en hebben honderden een Bijbel ontvangen. Ook stellen we posters ter beschikking, die bij de stichting tegen kostprijs kunnen worden verkregen.

Organisatie en werkwijze

De stichting bestaat uit gelovigen van diverse "kerkelijke" achtergronden, die allen echter als doel hebben het uitdragen van het evangelie. Zij hechten er daarom belang aan dat dit werk door gelovigen uit zoveel mogelijk verschillende kerken wordt gedragen.

 

Logo van Stichting Evangelisatie

 

De evangelieboodschap wordt gebracht op affiches en via internet. Naast dat velen de boodschap lezen, bestaat er de mogelijkheid hierop te reageren via telefoon, brief of e-mail. Tevens is er de mogelijkheid om een Bijbel aan te vragen als men er nog geen heeft. Deze wordt dan naar het opgegeven adres gestuurd.

Kosten

De kosten die worden gemaakt bestaan uit het ontwerp en drukken van de platen met de evangelie boodschap. Maar de grootste kosten bestaan uit de huur voor de lokaties, waar een affiche wordt geplaatst, en de gratis verstrekking van Bijbels. Wij willen deze gratis verstrekking zo veel mogelijk handhaven, maar hebben wel een kleine drempel (betaling van verzendkosten) moeten introduceren, zodat niet ongemotiveerd een Bijbel wordt aangevraagd en vervolgens nooit wordt gelezen.

Ondersteuning

Aan alle werkelijke christenen vragen we of zij dit werk in hun eigen gemeente bekend willen maken en er voor willen bidden. Gebed is de belangrijkste basis voor dit werk.

 

De stichting wordt gesteund via giften vanuit diverse kerken en christelijke kringen. Deze kunnen worden gestort op:

Gironummer 2107981

t.n.v. Stichting STEVAN

te Alphen a/d Rijn

 

Bij interesse geven we graag meer informatie over de mogelijkheden en kosten. Schrijf ons gerust naar info@bijbelindebus.nu Ook zijn we telefonisch te bereiken via nummer 0182-531511.