Schepping of Evolutie?

Ook al is de evolutietheorie verplicht op alle scholen blijkt steeds meer dat het waarheidsgehalte van die theorie niet hoog is. Ondanks dat de theorie nog geen 200 jaar oud is, blijkt dat het veel oudere verslag in de Bijbel (ruim 3500 jaar oud) veel actueler te zijn. God zegt over Zijn Woord dat het de Waarheid is en uit onderzoek wordt het scheppingsverhaal bevestigd. Het boek “Moderne wetenschap in de Bijbel” van drs Ben Hobrink ISBN 90-6067-794-3 is zeker aan te bevelen. Het beschrijft allerlei zaken waaronder de evolutie theorie.


Er zijn vele goede sites over dit onderwerp en de volgende kunnen we je van harte aanbevelen:


Creabel
De vzw CreaBel houdt zich nu meer dan 20 jaar bezig met het georganiseerd bekend maken van feiten rond de schepping. Onze voornaamste doelstelling is te bewijzen dat God hemel en aarde inderdaad geschapen heeft en dat alle eer daaromtrent aan Hem toekomt. Door de constante druk van de media is het in BelgiŽ niet zo bekend dat dit wetenschappelijk onderbouwd kan worden en dat het creationisme daarom een alternatief vormt voor de evolutietheorie. In Nederland is dit al iets beter, maar in de USA heeft ongeveer 50% van de mensen te kennen gegeven dat ze eerder in de schepping dan in de evolutie geloven. De ganse Angelsaksische wereldbevolking en vooral de Moslims volgen deze trend. Maar ook in Europa wordt deze trend gevolgd. In Zwitserland wees een recente studie uit dat meer dan 80% van de bevolking er mee instemt dat de scheppingstheorie ook onderwezen wordt! Hieruit volgt dat tal van wetenschappers ook in de schepping geloven en dat zij vanuit deze opvatting hun onderzoek en wetenschappelijk werk doen. Lees verder op hun website.


Na de zondvloed
Dit is een studie over de volken na de zondvloed. De schrijver zegt als volgt: Wat ik destijds niet had verwacht, is dat de taak die ik op mij nam mijn aandacht en energie zou opeisen gedurende meer dan 25 jaar. Noch had ik de verbazingwekkende mate verwacht waarin Genesis, in het bijzonder de hoofdstukken 10 en 11, de waarheid zou blijken te zijn. Deze hoofdstukken staan bekend onder de naam van Volkerentafel, en de enorme breedte en diepte van de historische bewijzen die beschikbaar waren voor die studie verbaasde mij. Het had weinig relatie met wat ik had verwacht. Maar dat was niet de enige verrassing in petto. De test die ik ontwierp was eenvoudig. Als de namen van de individuen, families, volken en stammen in de Tafel genoemd echt waren, dan kwamen die namen ook voor in de registers van andere volken in het Midden-Oosten. Archeologie zou aantonen dat diezelfde families en volken voorkomen in Genesis (of niet, al naar gelang het geval is) in hun correcte etnologische, geografische en taalkundige relaties. Ik verwachtte dat een groot aantal van deze namen niet zou verschijnen. Ofwel de registers die de namen bevatten waren lang reeds verdwenen, ofwel de verscheidenheid van talen en dialecten had ze onherkenbaar gemaakt. Enkele zouden in vergetelheid geraakt zijn. Het was gewoon niet realistisch te verwachten dat alle namen zouden verschijnen in de registers van het Midden-Oosten en dat ze tot op vandaag zouden hebben overleefd. Ik zou daarom tevreden zijn als, zeg maar, 40% van de lijst kon worden gehandhaafd. In feite zou dat een zeer hoge prestatie zijn, gezien de ouderdom van de Volkerentafel en de gerapporteerde schaarste van niet- bijbelse documenten uit die oude tijden. Maar over de 25 jaar van mijn onderzoek, groeiden die bevestigende bewijzen van voorbij 40% naar 50% en vervolgens naar meer dan 60%, en zo bleek spoedig dat de moderne wijsheid ver naast de waarheid zat. Zeer ver. Vandaag kan ik zeggen dat de namen tot nu toe in de Volkerentafel bewaarheid, meer dan 99% van de lijst uitmaken, en ik zal er slechts dit van zeggen, dat van geen ander oud historisch document, geschreven door mensen, een zo hoog niveau van bevestiging verwacht kon worden. Verder wil ik zeggen dat moderne Bijbel-commentatoren er maar mee moeten doen wat zij willen. Lees verder op deze website.


Creation
Wel eens nagedacht over de oorsprong van het heelal en het leven? Is dat zomaar vanzelf gegaan, zoals veel wetenschappers beweren of heeft God het allemaal geschapen? Veel mensen vinden dat de Bijbel in deze tijd geen waarde meer heeft. Ze hebben op school of in de media gehoord van de evolutietheorie: tijd en toeval zijn de verklaring voor de oorsprong van alles. Maar achter de schermen van de wetenschap heerst onzekerheid over de evolutietheorie. Alleen bij gebrek aan een alternatief kan de evolutietheorie zich handhaven in de wetenschap. Er is een wetenschappelijk alternatief dat tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen in de wetenschap, namelijk het scheppingsmodel. Dit model gaat uit van een schepping van materie en leven en een geschiedenis van de aarde die door catastrofen bepaald is. Creaton heeft als doelstelling om wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar het ontstaan en de geschiedenis van het leven op aarde en neemt daarbij het scheppingsmodel als uitgangspunt. Verder houdt de stichting zich bezig met het aanbieden van materialen en cursussen t.b.v. onderwijs, vorming en scholing. De vraag naar de oorsprong van het leven en het heelal raakt ieder mens. Ze is bepalend voor de zingeving van het bestaan en de wijze waarop we als mensen omgaan met de schepping. Het is daarom belangrijk dat je kennis neemt van het werk van wetenschappers die vanuit deze visie wetenschappelijk onderzoek doen. Lees verder op de site van Creation.


Degeneratie
Degeneratie zet in feite de evolutie-theorie volledig op zijn kop. Peter Scheele is de auteur van het boek Degeneratie het einde van de evolutie theorie. Lees verder op de website van Peter Scheele.Schepping. In het begin schiep GodÖ

Onderstaande site bevat vele goede artikelen over schepping, zondvloed e.d. Zij beschouwen zich als creationisten, die niet alleen het geloof in God delen, maar ook de overtuiging hebben dat Hij ons en de wereld waarin we leven heeft geschapen. Creatie-wetenschap, in de meest algemene zin, is een inspanning om de wetenschappelijke methode toe te passen om te ontdekken hoe God Hemel en Aarde heeft gecreŽerd. Deze site bevat vele actuele onderwerpen…!